ALLAH DI LANGIT by Ustaz Rasul Dahri

Click Video Here –> ALLAH DI LANGIT by Ustaz Rasul Dahri

 

BUKTI-BUKTI KETERANGAN DARI AL-QURAN :-

[ Surah Taha, 20 : Ayat 5 ]

“Ar-Rahman (Allah) bersemayam di atas ‘ArasyNya”.

 

[ Surah Al-A’raaf, 7 : Ayat 54 ]

“Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam enam masa. Lalu bersemayam di atas ‘Arasy”.

 

[ Surah Yunus, 10 : Ayat 3 ]

~ “Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam enam hari kemudian Ia bersemayan di atas ‘Arasy”.

 

[ Surah Al-Furqan, 25 : Ayat 59 ]

“Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy”.

 

[ Surah Ar-Ra’d, 13 : Ayat 2 ]

“Allah Zat yang mengangkat langit tanpa tiang yang kamu lihatnya kemudian Ia bersemayam di atas ‘Arasy”.

 

[ Surah As-Sajadah, 32 : Ayat 4 ]

“Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Tidak ada bagi kamu selain daripadaNya penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka apakah kamu tidak berfikir”.

 

Surah Al-Hadid, 57 : Ayat 4

“Dialah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam enam hari (masa) kemudian Dia bersemayan di atas Arasy”.