sharing ISLAM

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

USTAZ RASUL DAHRI‘s Website

image

*

Click Video Here –> ALLAH DI LANGIT by Ustaz Rasul Dahri

image

BUKTI-BUKTI KETERANGAN DARI AL-QURAN :-

[ Surah Taha, 20 : Ayat 5 ] ~ “Ar-Rahman (Allah) bersemayam di atas ‘ArasyNya”.

[ Surah Al-A’raaf, 7 : Ayat 54 ] ~ “Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam enam masa. Lalu bersemayam di atas ‘Arasy”.

[ Surah Yunus, 10 : Ayat 3 ] ~ “Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam enam hari kemudian Ia bersemayan di atas ‘Arasy”.

[ Surah Al-Furqan, 25 : Ayat 59 ] ~ “Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy”.

[ Surah Ar-Ra’d, 13 : Ayat 2 ] ~ “Allah Zat yang mengangkat langit tanpa tiang yang kamu lihatnya kemudian Ia bersemayam di atas ‘Arasy”.

[ Surah As-Sajadah, 32 : Ayat 4 ] ~ “Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Tidak ada bagi kamu selain daripadaNya penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka apakah kamu tidak berfikir”.

[ Surah Al-Hadid, 57 : Ayat 4 ] ~ “Dialah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam enam hari (masa) kemudian Dia bersemayan di atas Arasy”.

*

TAUBAT NASUHA by URD

image

*

SIFAT MANDI JUNUB RASULULLAH by URD

VIDEO Part 1

image

VIDEO Part 2

image

*

SIFAT WUDHU RASULULLAH by URD

VIDEO Part 1

image

VIDEO Part 2

image

*

SIFAT SOLAT RASULULLAH by URD

VIDEO Part 1

image

VIDEO Part 2

image

*

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

SHEIKH ASSIM AL-HAKEEM‘s Website

sheikhAssim

*

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

USTAZ MURAD SAID‘s Website

fawaaid03